Zhadzovanie zamestnanca, ohováranie, neustála kritika, slovné urážky, zadávanie úloh, ktoré s pracovnou náplňou nemajú nič spoločné, diskriminujúce či nerovnaké zaobchádzanie v pracovno-právnom vzťahu. Aj  takýmto spôsobom sa môže prejavovať vzťah nadriadeného k podriadenému na pracovisku. To čo niekto už vníma ako bossing, žiaľ niektorí považujú za bežné pracovné vzťahy.

Henrieta patrila do tímu, kde šéf mal jednu obľúbenkyňu Romanu. Ich vzťah bol viac ako štandard správania sa zrelých ľudí v práci. Henrieta sa dostala na stoličku, z ktorej odchádzali zamestnankyne po krátkom období. Od kolegov sa dozvedela, že niektoré z nich museli odísť pre svoju „neschopnosť“. Henrieta sa na toto miesto veľmi tešila. Tešila sa na novú prácu, nových kolegov. Po krátkom čase jej radosť vyprchala a zistila kam sa to dostala. Od šéfa dostávala minimum pracovných úloh. Keď ostatní členovia tímu išli na školenie, Henrieta pozvaná nebola. Ak bolo nutné urobiť šéfovi kávu či ísť vybaviť súkromné veci, bola samozrejme oslovená ona. A pochvala? Bola. Pravidelná. Ale patrila Romane, ktorá bola ospevovaná pred ostatnými kolegami za banálne úkony. Henrietine sebavedomie postupne začalo klesať. Pritom, kto pozná Henrietu vie, že sa jedná o šikovnú ženu, ktorá je pracovitá, pristupuje k práci veľmi zodpovedne. Okrem iného je veľmi priateľská. Pri kladení si otázky či Henrieta je stále vo firme, odpovedám: „áno, je“. Od prvých mesiacov pôsobenia vo firme si hľadala prácu, avšak firmy sa jej neozývali. A ak, tak s ponukou, ktorú si nemôže dovoliť vziať z dôvodu financií, keďže má rodinu. Pozitívne je, že sa nevzdáva a hľadá ďalej.

Podobným prípadom je aj Klára. Klára sa stala veľmi neobľúbeným človekom pre jej najvyššiu šéfku. Je o generáciu mladšia. Už na pohovore bolo zjavné, že jej veľmi nepadla do oka. Štýlom fungovania šéfa Henriety funguje aj šéfka Klárina. Zadáva jej základné úlohy, úlohy vykonáva komplikovanejším spôsobom z dôvodu neposkytnutia kompetencií, právomocí. A keď vidí Kláru? Buď neodzdraví alebo nahodí nenávistný pohľad, ktorý keby vedel kvitnúť, tak Klára je ako ružový záhon. Kláru šéfka zhodnotila ako človeka, ktorý je málo iniciatívny a predvádza sa. Nepovedala jej to priamo, ale odkázala sprostredkovane – cez jej priamu nadriadenú. Kto pozná Kláru by sa asi celkom zasmial. Na nepríjemné krátke ironické poznámky sa dnes Klára snaží pozerať s úsmevom alebo si riadne zanadáva. Predtým to tak rozhodne nebolo. Boli aj slzy. Okrem iného sa dozvedela, že na útvare, kde pôsobí nebola jediným človekom, ktorého šéfka takto vytipovala. Vždy si niekoho nájde.

Na váhach kde na jednej miske by bolo dokazovanie si svojej pozície či antipatií a na druhej prejavy bossingu, by sa ručička mohla prikloniť kľudne aj k bossingu. Záleží však od intenzity, frekvencie takéhoto správania sa ako aj na tom ako správanie celé vníma podriadený zamestnanec.

A čo to ten bossing vlastne je? Je to doslova šikanujúce správanie sa nadriadeného k podriadenému pracovníkovi.

Podľa www.bossing.sk má bossing tie isté znaky ako mobbing s tým rozdielom, že útočníkom je šéf = „boss“. Odborníci sa zhodujú, že ide o systematické útočenie a zastrašovanie zamestnanca zo strany nadriadeného s cieľom znížiť jeho dôstojnosť, vynútiť si poslušnosť, rešpekt a prispôsobenie sa, za cenu fyzického, duševného alebo sociálneho ublíženia a za účelom zdôraznenia svojho hierarchického postavenia, prípadne vynútenia „dobrovoľného“ odchodu podriadeného zo zamestnania bez toho, aby mu bola vyplatená finančná kompenzácia*.

Bossing môže byť praktizovaný nápadne, ale aj veľmi nenápadne. Častokrát sa veľmi ťažko dokazuje.  Môže byť vykonávaný formou nedelegovania absolútne žiadnych úloh šikovnému zamestnancovi s cieľom vyvolať v ňom pocity neschopnosti, ďalej formou znemožňovania výkonu pracovných úloh, zadávaním nepotrebných, „podradných“ alebo nesplniteľných úloh (nehovorím o zlej organizácii úloh), či zadávaním úloh, na ktoré jednotlivec nemá kvalifikáciu či kompetencie. Môžu to byť dokonca úlohy, ktoré nemajú s pracovnou náplňou absolútne nič spoločné (napríklad typu odnes, dones, vybav – súkromné veci). A samozrejmosťou je aj kritika ozaj drobných chýb, ktoré robí každý z nás.

Z výskumu z roku 2010 vyplýva, že až 35 % pracujúcich američanov zažilo niekedy v živote šikanu a ďalších 15 % potvrdilo, že boli svedkami šikany. 72  % z tých, ktorí praktizovali šikanu, tvorili práve nadriadení**.

A prečo to šéfovia robia? Dôvodmi bossingu môže byť strach z ohrozenia pozície, obava o svoje postavenie, osobné nesympatie voči zamestnancovi, odmietnutie (napríklad sexuálna ponuka, flirt a pod.),  riešenie vlastných osobných problémov na úkor iného a pod.. Cieľom je človeka dostať pod tlak a vyslovene ho zdeptať.

Terčom „zákonov silnejšieho“ sa môže stať ktokoľvek. Môžu to byť aj ambiciózni a talentovaní ľudia, ktorí preukazujú iniciatívu a schopnosti a tým „ohrozujú“ svojho šéfa. Môžu to byť aj citlivé osoby, ktoré mlčia a ľahko sa stávajú korisťou pre dokazovanie si sily vyššiepostaveného.

No a ako z toho von? Je viac možností. Aj keď zákonník práce zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, je veľmi ťažké bojovať proti útlaku právnou cestou, pretože to vyžaduje veľkú dávku odvahy, času a trpezlivosti. Ale nič nie je nemožné a možno to stojí zato. Treba mať však dôkazy akéhokoľvek charakteru (odložené e-maily, sms či svedkov – čoho sa častokrát svedkovia boja).

Rýchlejšou a ľahšou možnosťou je stanoviť si vlastné hranice pre šéfa, jednoducho sa s ním porozprávať o svojich pocitoch. Ak sa to nedá, alebo to človek skúšal a nič sa nemení, je na mieste osloviť kompetentnú dôveryhodnú osobu v spoločnosti, ktorá by vedela s týmto pomôcť (napríklad ľudské zdroje). Prípadne osloviť odborovú organizáciu ak sa v spoločnosti nachádza.

Pokiaľ však ani tieto možnosti nefungujú, je na mieste sa poobzerať po inej práci v rámci zachovania si svojho zdravia.  Alebo porozmýšľať čo človeka stále v spoločnosti napriek šikane drží a či ten benefit stojí zato a na ako dlho.

Jana Lodňanková

 

Poznámka: Príbehy Henriety a Kláry sú reálne, mená boli zmenené.

Zdroj:

*www.bossing.sk

**http://www.forbes.com/sites#/sites/jacquelynsmith/2013/09/20/how-to-deal-with-a-bullying-boss/

Ako na ihlách. Aj tak sa môžu cítiť zamestnanci v práci.