Anne Fisher, prispievateľka do CNNMoney, napísala skvelý článok „Ak si chcete udržať lojálnych zamestnancov, pýtajte sa ich čo chcú“ kde uvádza citáciu z rozhovoru s riaditeľom spoločnosti Aflac, Danom Amosom: „Ak chcete vedieť čo by zamestnancov udržalo vo firme, pýtajte sa ich“. Znie to ako bežná vec alebo nie veľa spoločností to naozaj robí. Nemôžem súhlasiť viac. Nielenže je to dobré rozhodnutie v biznise zistiť čo vaši zamestnanci považujú za motivujúce aby zostali lojálni,  je to v podstate najdôležitejším faktorom udržateľnosti podnikania.

 Iste, existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú skončiť pracovný pomer, ako napríklad: nesúlad zamestnanca so spoločnosťou, rovnováha práca vs. súkromie, konflikty na pracovisku, sťahovanie, rodinné záležitosti, nedostatok komunikácie, mikromanažment atď. Mohla by som pokračovať ďalej a ďalej. Tu sú 4 hlavné dôvody prečo dobrí zamestnanci opúšťajú svoje pracovisko:

1. Zle nastavený odmeňovací systém

Nie je to vždy o tom mať veľkú výplatu (aj keď veľká výplata samozrejme „nebolí“!). Odmeňovať zamestnanca možno rôznymi spôsobmi ako je napríklad firemné uznanie, dodatočný príspevok na menšiu dovolenku, príležitosť ujať sa vedenia na novom projekte, povýšenie, dar na charitu v mene zamestnanca, alebo najviac obľúbená forma odmeny – zvýšenie mzdy či neočakávané bonusy. Kým vyššie uvedené spôsoby tvoria časť toho ako môže zamestnávateľ odmeňovať zamestnancov, nefungujú bez jedného z ústredných prvkov – komunikácie. Čo znamenajú peniaze pre jedného ešte  nemusí to isté znamenať pre druhého. Kľúčom je zistenie čo má najväčšiu hodnotu pre vašich zamestnancov a od tohto bodu s nimi pracovať.

2. Manažment

Určite poznáte výrok “Ľudia neopúšťajú spoločnosti, opúšťajú svojich manažérov“. Tento výrok je pravdivý. Tu je moje zdôvodnenie. Povinnosťou každého manažéra je venovať pozornosť vyššie uvedenému systému odmeňovania z dôvodu udržania lojálnych a spokojných zamestnancov. Jasné, supervízor, manažér strednej úrovne alebo vedúci tímu môžu prejaviť uznanie v menšom meradle zamestnancom, ktorí si splnili svoje úlohy a alebo pomohli tímu nejakým spôsobom, avšak toto nenahrádza prejav uznania a ocenenia od manažérov na vyššom stupni úrovne.

Nie každý je natoľko zručný aby bol schopný riadiť procesy a  viesť ľudí. Len preto, že niekto je dobrý v tom čo robí, neznamená, že bude skvelý manažér. A je to úplne OK! Ak sa ľudia, ktorí nemajú predpoklady na vedenie ľudí dostanú na riadiacu pozíciu, na pracovisku môže vzniknúť katastrofálna situácia, môže sa zvýšiť fluktuácia zamestnancov a zhoršiť pracovná morálka. Preto prosím, prestaňte neuvážene robiť „manažérov“ z každého dobrého zamestnanca a povýšte ľudí do týchto pozícií len ak majú charakteristiky a predpoklady potrebné pre túto pozíciu s cieľom realizácie vízie spoločnosti.

3. Nábor/ povýšenie

Keď usilovní zamestnanci vidia ostatných kolegov, ktorí neprispievajú v práci tak ako oni alebo vidia „vykecávačov neustále na kávičke“ a zistia, že títo získajú pozíciu, ktorú si nezaslúžia, je to ako dostať facku. Zvlášť keď títo „usilovníci“ sa idú niekedy pretrhnúť, neberú si dovolenky, združujú tím a prekračujú očakávania. Posledná vec čo chcú je vidieť, že nejaký Joe Schmo si len tak v pohode príde a zoberie seniorskú pozíciu, na ktorú vôbec nemá kvalifikáciu. Musíte očakávať, že dobrí zamestnanci odídu ak sa rozhodnete prijať bratranca či sesternicu Vášho najlepšieho priateľa, ktorý/á nemá potuchy čo to tam do čerta vôbec robíte. A potom majú niektorí tú trúfalosť povýšiť ich do riadiacej pozície popri skúsených pracovníkoch na útvare. Výber či povýšenie po protekcii je cestou k znepriateleniu si dobrých zamestnancov.

4. Príliš veľa práce

Súčasní zamestnávatelia si všímajú zamestnancov, ktorí majú dobrú pracovnú morálku a sú skvelí tímoví spolupracovníci. Pridávajú im viac projektov, viac zodpovednosti s myšlienkou, že to určite zvládnu. A možno títo dobrí zamestnanci zvládnu práce viac. Ale problém nastáva ak začnú mať vnútorný pocit nemožnosti „úniku“ z práce z dôvodu množstva zodpovednosti a aj pozornosti, ktorú dostávajú od manažmentu.  Byť excelentný zamestnanec môže byť požehnaním, ale i prekliatím. Je výborné pre zamestnávateľa ak uzná, že zamestnanci sú dobrí, avšak odplata za to by nemala znamenať „väčšie naloženie na chrbát“. Keďže dobrí zamestnanci majú tendenciu vyššieho pracovného zaťaženia, je dôležité vedieť, že nie sú ochromení prácou – čo môže byť cestou k ich vyhoreniu.

Koniec koncov firemná kultúra určuje rozsah akýchkoľvek snáh o udržanie zamestnancov čo si vyžaduje strategické rozhodovanie a plánovanie. Ale aby dobrí zamestnanci ostali v spoločnosti, stačí sa ich spýtať čo to spoločnosť bude stáť. Ak vidíte, že Váš zamestnanec si skvelo odvádza svoju prácu, uznajte to a oceňte ho.

Dôvody, pre ktoré odchádzajú dobrí ľudia z firmy