marranna


Vyštudovala / študuje:

Pedagogická fakulta UK – Sociálna práca

Psychoterapeutický výcvik PCA – Inštitút psychoterapie a socioterapie

(2007 – súčasnosť)

Zapísaná v zozname mediátorov.

Školenia/kurzy:

Psychosomatická stáž – MUDr. J. Hnízdil

Autogénny tréning – MUDr. J. Hašto, PhD

Úvod do pohybovej terapie – Eli Weidenfeld

Belbinove tímové role – Pokorny& Partner


 Pôsobí aktuálne ako:

Terapeutický poradca, socioterapeut, tréner, facilitátor,

recruiter – nábor/výber zamestnancov, headhunter

V minulosti pôsobila na pracovných pozíciach:

Operátor zákazníckeho servisu, Tréner pre operátorov zákazníckeho servisu, Koordinátor call centra a reklamačného oddelenia, Vedúca oddelenia retencie, Špecialista ľudských zdrojov (výbery, vzdelávanie zamestnancov)