Založenie spoločnosti Liberum s. r. o. bolo východiskom našich predošlých aktivít v oblasti ľudských zdrojov. V minulosti ako aj dnes sme sa venovali témam, ktoré sa týkajú personálneho manažmentu, práci s ľuďmi.

Sme v tejto téme „doma“ a radi by sme trh obohacovali nielen svojimi skúsenosťami, ale aj ako ľudia – svojou individualitou. Našou víziou je prispievať k vytváraniu partnerských vzťahov medzi kandidátmi a jednotlivými spoločnosťami na trhu práce. Cieľom je dlhodobá vzájomná spokojnosť.

Klientom poskytujeme riešenia týkajúce sa ľudských zdrojov v oblasti náboru, výberu ako aj veľmi dôležitej súčasti efektívneho fungovania spoločnosti – vzdelávaniu a rozvoju.

 

TÍM LIBERUM TVORIA