Vyberte si nas


NAŠA PONUKA

• poskytovanie  kariérneho poradenstva, poradenstva ohľadom výberu zamestnávateľa a vhodného zamestnania

• pomoc pri zostavení životopisu, motivačného listu a požadovaných dokumentov pri uchádzaní sa o zamestnanie

• príprava na výberový pohovor s možnosťou simulácie s okamžitou spätnou väzbou – úvod do „tajov“ Assessment a development centra, simulácia úloh

•  vzdelávacie a rozvojové aktivity šité na mieru


PREČO SI NÁS VYBRAŤ

•  poznáme “obe strany” – aj stranu uchádzačov aj stranu zamestnávateľa

•  máme niekoľko ročné skúsenosti s výberom zamestnancov, s assessment a developlment centrami a s prácou s ľuďmi

• máme skúsenosti nielen z oblasti ľudských zdrojov, prešli sme si aj inými zamestnaniami čo je našim benefitom

•  ľudia nás zaujímajú

•  poskytujeme individuálny prístup, naším presvedčením je, že na prístupe záleží